چهارشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۶

سه هفته بعد از از دست دادن پسرم

 سه شنبه 25 مهر 96
خرگوشه رفت و رفت و رفت از تاریکیای جنگل از صداهای ترسناک ناشناس رد شد تا رسید به یه گله آفتاب که یه گوشه تابیده بود و زمینو گرم و روشن کرده بود همونجا نشست و نوک دماغ خیسش دنبال بوهای ملایم و نرم گشت همین جاهای قصه  توی دستشویی با کوه دستمالای خیس اسیر شده بودم دور از گرمی اون تیکه افتاب همونجا منتظر مردن پسرک بودم که درونم داشت رشد می کرد با معلولیتش و ژنهای ناقصش خیس عرق بیرون اومدم عاجز از چیزی که درونم داشت اتفاق میفتاد سه ساعت بعد چیزی از تنم خارج شد که پسرک رشد نکرده م بود
هنوز گذاشتم یه روز اشکا بیاد و منو خوب بشوره
هنوز نمیشه گریه کرد هنوز نمیشه حرف زد هنوز سوگواری نکردم


جمعه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۵

جمعه ايي اخر سال

http://dl.nicmusic.net/nicmusic/006/011/Mohsen%20Yeganeh%20-%20Behet%20Ghol%20Midam.mp3بارون ميباريد آسفالت چرك و سباه
از جلوي پلاسكو رد شدم خرابي به تمام
خرابي كمال يافته
خرابي رسبده بالغ
ويراني به اثبات رسبده
اين حال منه
چهل روز بعد پلاسكو كه يه روز پنجشنبه بود بالاي سبدخندان

دوشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۵

غروب يه روز كه عين بيد بر سر ايمان خويش ميلرزم


در زمین دیگران خانه مکن


کارخود کن؛کار بیگانه نکن


کیست بیگانه؟تن خاکی تو.


کز برای اوست،غمناکی تو


تا تو،تن را چرب وشیرین میدهی

گوهرجان را نیابی فربهی


گر میان مشک تن جا شود


وقت مردن،گند آن پیدا شود


مشک را بر تن مَزَن،بر جان بمال


مشک چبوَد(چه بود) نام پاک ذوالجلال


مولوی

سه هفته بعد از از دست دادن پسرم

 سه شنبه 25 مهر 96 خرگوشه رفت و رفت و رفت از تاریکیای جنگل از صداهای ترسناک ناشناس رد شد تا رسید به یه گله آفتاب که یه گوشه تابیده بود و ز...